گروه نرم افزاری پیوست در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس پشتیبانی نرم افزار حوزه حسابداری و منابع انسانی

شرایط استخدام:

1.مسلط به مفاهیم شبکه
2.مسلط به مدیریت بانک‌های اطلاعاتیMicrosoft SQL Server 2005/2008
3.مسلط به مفاهیم حوزه مالی
4.آشنایی با حداقل یکی از نرم افزارهای کاربردی حسابداری