دکتر آلمن برندی از شرکت دانش بنیان نانوبسپارفکور در شیراز استخدام می نماید.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

ویزیتور بازاریاب و بازیاب حرفه ای

شرایط استخدام:

1.دارای انگیزه و علاقه

2.دارای حداقل ۲سال سابقه پخش مویرگی