دکتر آلمن برندی از شرکت دانش بنیان نانوبسپارفکور در شیراز استخدام می نماید.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

ویزیتور بازاریاب و ویزیتور بازاریاب حرفه ای 

شرایط استخدام:

1.دارای انگیزه و علاقه
2.همراه با آموزش رایگان
3.دارای حداقل ۲سال سابقه پخش مویرگی