به یک پزشک عمومی دارای مدرک MMT جهت کار در مرکز ترک اعتیاد در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پزشک عمومی

شرایط استخدام:

1.داشتن مدرک MMT

2.مجرب

تماس:02122736032