به پزشک عمومی و ماما جهت کار در ساختمان پزشکان در مارلیک کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پزشک عمومی

شرایط استخدام:

1.مجرب

2.با سابقه

3.بیان خوب

4.روابط عمومی قوی

تماس: 02165121841,09337717786