به کارشناس تحقیق و توسعه ( مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات یا مدیریت ) مسلط به زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس

شرایط استخدام:

1.مدرک مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات یا مدیریت

2.مسلط به زبان انگلیسی