یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس فروش

شرایط استخدام:

1.داشتن علم کافی درزمینه دستگاهها وماشینهای اداری

2.دو نفرخانم وآقا

3.داشتن تجربه مرتبط

4.مسلط به زبان انگلیسی 

تماس:[email protected]02164860000