به کارشناس کامپیوتر و شبکه بصورت پاره وقت جهت پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس کامپیوتر

شرایط استخدام:

1.پشتیبان نرم افزار

2.پشتیبان سخت افزار

3.آشنا به شبکه