به کارشناس کنترل پروژه در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس کنترل پروژه

شرایط استخدام:

1.مهندس صنایع

2.با ۳ سال سابقه کار