یکی از معتبرترین شرکتهای واردکننده کیتها و دستگاه های آزمایشگاهی در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.ه

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس کنترل کیفی آقا

شرایط استخدام:

1.سن: ۲۳-۳۳ سال

2.مجرب و ترجیحا با سابقه کاری مرتبط

تماس:[email protected]02144101011 داخلی 116