به کارشناس IT آشنا به شبکه در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس شبکه

شرایط استخدام:

1.آشنایی با شبکه

2.مجرب

3.داشتن سابقه کاری مرتبط 

تماس:09157676576 - 05137676076