شرکت دکوراسیون داخلی در تهران جهت کادر اداری به تعدادی خانم با روابط عمومی بالا نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کادر اداری

شرایط استخدام:

1.خانم

2.داشتن مهارت در کار

3.داشتن بیان و روابط عمومی قوی

تماس:02122368997