استخدام در کرج به منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن و انجام امور اداری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در کرج 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط اسخدام:

1.روابط عمومی مناسب

2.نظم در کار

تماس:02634649525 - 02634649535