استخدام در کرج به یک نفر جهت نگهداری کودک ( خانم ) با سابقه کار ، تمام وقت در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در کرج 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار کودک

شرایط استخدام:

1.داشتن سابقه کاری مفید
2.برخورد مناسب با کودک

تماس:09122002128 - 02632246904