استخدام در کرج به مسئول دفتر خانم جهت انجام امور اداری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در کرج 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کادر داخلی 

شرایط استخدام:

1.خانم

2.مسلط به امور اداری

3.سابقه کاری مفید 

تماس:02633515191 - 0263351593