استخدم در تهران یک شرکت معتبر جهت راه اندازی فروشگاه زنجیره ای و تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر با حقوق و مزایای مناسب در تهران دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

 ردیف عنوان شغلیتوضیحات
۱مدیر مالی
  • داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط در فروشگاه های زنجیره ای الزامی است
  • افراد شاغل در عناوین شغلی فوق الذکر در اولویت می باشند
۲مدیر بازرگانی
۳رئیس حسابداری
۴مدیر اداری و منابع انسانی
۵مدیر تدارکات
۶مدیر انبار
۷مسئول خزانه
۸سرپرست صندوق
۹صندوقدار
۱۰حسابدار