جهت جمع آوری اطلاعات انبوه سازان ساختمان به تعدادی بازاریاب در یک شرکت معماری نیازمندیم.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

بازاریاب

شرایط استخدام:

1.ترجیحا با سابقه کاری مرتبط

2.روابط عمومی و بیان قوی