استخدام در تهران شرکت راهکارهای همراه کارینا در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیفهای شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس بازرگانی و امور گمرکی

شرایط استخدام:

1.صدور پروانه های گمرکی برای کالاها پس از انجام ارزیابی
2.بررسی اظهارنامه ها و سایر اسناد مرتبط
3.کنترل اظهارنامه های گمرکی پس از ترخیص
4.انجام کلیه امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات کالاها درسازمان ها و شرکت های مختلف
5.شناخت کامل از قوانین و مقررات گمرکی
6.داشتن رفتاری قاطع ولی محترمانه با مراجعان
7.شناخت کامل نسبت به کالاها و اموال مختلف
8.آگاهی از کلیه قوانین و مقررات گمرکی
9.شناخت کامل به امور فروش و بازرگانی
10.شناخت کامل به امور واردات