استخدام در رشت دارای مدرک قرآن اماده ی فعالیت در پیش دبستان و دبستان دولتی ترجیحا یا غیر انتفاعی میباشم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مربی

شرایط استخدام:

1.رشته ی تحصیلی کارشناسی هنر (طراحی فرش)

2.سابقه ی کار با کودک در زمینه ی نقاشی

تماس: ۰۹۱۹۵۵۶۴۳۵۳