استخدام در رشت منشی برای مرکز درمانی
ساعت کاری ۲عصر تا ۱۰شب
حقوق ماهیانه۴۰۰هزار تومان
لطفا فقط تماس بگیرید.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.تجربه کافی در کار

تماس:۰۹۱۱۳۴۳۹۰۷۹