استخدام در تهران یک شرکت معتبر نفتی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می کند.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس مهندسی نفت (مهندسی مخزن پایه)

شرایط استخدام:

1.تحصیلات مورد نیاز: کارشناس ارشد مهندسی نفت
2.داشتن ۵ سال سابقه تجربه عملی،تخصصهای مورد نیاز مطالعات مهندسی مخزن پایه مخازن نفت و گاز تسلط به نرم افزارهای مرتبط