استخدام در رشت به تعدادی راننده اقاو بازاریاب اقا و خانم -حسابدار خانم-کارگر ساده اقا -برای کار در شرکت نیازمندیم.
ادرس رشت کیلومتر ۲ ج فومن اتشگاه روبروی سایپا محمودی سر بریدگی فروشگاه میرزاپور
حقوق توافقی +بیمه
بازاریاب ۱۰۰۰۰۰۰+پورسانت
تلفن ۳۳۵۹۲۰۲۹ -۳۳۵۹۲۵۰۲

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار - کارگر ساده - راننده و بازاریاب

شرایط استخدام:

1.سابقه کار

2.نظم در کار

تماس: ۰۹۹۰۳۹۸۸۳۴۷