استخدام در رشت به تعدادی راننده اقاو بازاریاب اقا و خانم -حسابدار خانم-کارگر ساده اقا -برای کار در شرکت نیازمندیم.
ادرس رشت کیلومتر 2 ج فومن اتشگاه روبروی سایپا محمودی سر بریدگی فروشگاه میرزاپور
حقوق توافقی +بیمه
بازاریاب 1000000+پورسانت
تلفن 33592029 -33592502

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار - کارگر ساده - راننده و بازاریاب

شرایط استخدام:

1.سابقه کار

2.نظم در کار

تماس: ۰۹۹۰۳۹۸۸۳۴۷