استخدام در تهران شرکت پردازش اطلاعات و ارتباطات هاماوران در راستای تکمیل کادر حرفه ای خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

برنامه نویس IOS

شرایط استخدام:

1.ترجیحا آقا
2.مسلط به برنامه نویسی IOS
3.حداقل ۱ سال سابقه کاری مرتبط