استخدام در تهران گروه سپهر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابداری(انبار،خزانه)

شرایط ستخدام:

1.کارشناسی حسابداری
2.داشتن۳ سال سابقه 
3.آشنا به نرم افزارحسابداری کاربرد کامپیوتر
4.آشنا به نرم افزارهای office