استخدام در قزوین یک شرکت معتبر تولیدی مهندسی در زمینه ساختمانی در استان قزوین به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود از افرادمتخصص باشرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.افراد واجد شرایط ، مشخصات و سوابق شغلی خود را به همراه شماره تماس به نشانی الکترونیکی مربوط به ردیف شغلی خود با ذکر عنوان شغلی در subject ارسال نمایند .

استخدام در قزوین 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مشاور مالی

شرایط استخدام:

1.آشنایی به حسابداری بازرگانی و گشایش اعتبار اسنادی
2.اشراف کامل بر وکالت مالیاتی و پرونده های مالیاتی و بیمه ای
3.دارابودن حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط