استخدام در تهران شرکت خاوران صنعت پاسارگاد فعال در زمینه توزیع و تولید ماشین افزار صنعتی جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منابع انسانی و کارگزینی

شرایط استخدام:

1.مدرک تحصیلی: کارشناس رشته های مدیریت صنعتی و منابع انسانی
2.حداقل ۵ سال سابقه مرتبط
3.آشنا به اصول طبقه بندی مشاغل،تدوین و تحلیل و تشریح شغل،تهیه دستور العمل ها و 4.شناسنامه کاری،پیاده سازی سیستم های حقوق و دستمزد ارزشی،توانائی نظارت و 5.کنترل بر اجراء دستور العمل ها و فرآیند ها
6.توانائی مدیریت منابع انسانی و تعالی سازمان،پیاده سازی ایزو