استخدام در تهران شرکت خاوران صنعت پاسارگاد فعال در زمینه توزیع و تولید ماشین افزار صنعتی جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مسئول دفتر

شرایط استخدام:

1.فارق التحصیل رشته های مدیریت،زبان و حقوق
2.حداقل ۳ سال سابقه مرتبط
3.آشنائی کامل با روند اداری و سازمانی،گردش کار،نامه نگاری ،دبیرخانه
4.تسلط کامل به رایانه و نرم افزار OFFICE