استخدام در تهران شرکت راهکارهای همراه کارینا در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیفهای شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مسئول دفتر

شرایط ستخدام:

1.نگهداری مستندات و پیام های کاغذی و الکترونیکی
2.تنظیم و ثبت وقت ملاقات و جلسات مدیران
3.دریافت و رسیدگی به ایمیل های رسیده به حساب ایمیل عمومی شرکت
4.پاسخگویی به نامه ها و ایمیل های ارجاع شده از سوی مدیریت و سایر کارکنان
5.کار با ماشین فکس، سیستم های تلفن ، ویدئو کنفرانس و سایر تجهیزات اداری
6.تایپ نامه و تصحیح اشتباهات لغوی و گرامری آنها
7.کار با برنامه های کامپیوتری مانند Excel، Word، Access و سایر برنامه های نرم افزاری دفتری
8.سایر وظایف عمومی و دفتری متناسب با نیازهای هر شرکت و حتی سلیقه مدیریت