استخدام در رشت جذب سرآشپز غذاهای سنتی گیلانی و ایرانی
دارای سابقه کاری مرتبط
توانایی پخت انواع خورشت های گیلانی و ایرانی

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سرآشپز

شرایط استخدام:

1.مجرب
2.داشتن سابقه کار
3.مهارت کافی در کار