استخدام در رشت راننده موتور سوار جهت پخش لوازم ارایشی در شهر رشت شرکت۵۰۴۰
پیامک جواب داده نمی شود
۰۹۰۱۶۷۳۸۳۱۳

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.مسئولیت پذیر
3.با سابقه کاری

تماس: ۰۹۹۰۴۶۴۵۰۰۳