استخدام در تهران شرکت مهندسین فراکارنت جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مسئول دفتر خانم

شرایط استخدام:

1.ساکن تهران
2.تسلط به office
3.تسلط به امور پیگیری
4.آشنا به حسابداری
5.مهارت مذاکره تلفنی،دقت و نظم
6.سابقه کار: ۲ سال