استخدام در تهران شرکت مهندسین فراکارنت جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارمند پشتیبانی سرویس میزبانی وب تحت مدیریت سرپرست فنی خانم/آقا

شرایط استخدام:

1.ساکن تهران
2.مسلط به مفاهیم میزبانی وب
3.برخورداری از روحیه همکاری گروهی
4.روابط عمومی قوی
5.داشتن مدارک مرتبط مزیت محسوب می شود.
6.داشتن سابقه کاری مزیت محسوب می شود.