استخدام در تهران شرکت سیب طلایی هوشمندجهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارمند ارتباط با مشتری خانم

شرایط استخدام:

1.جهت ارتباط با مشتری در بخش ارتباط با مشتری در شرکت فروش محصولات آنلاین