استخدام در رشت شرکت آبزی شمال به یک همکار، جهت تحقیق برای توسعه شرکت در کشورهای دیگر نیازمند است.
از داوطلبین دعوت میشود رزومه خود را به پست الکترونیکی
Mzereshki@outlook.com
ارسال فرمایند.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل داخلی

شرایط استخدام:

1.تسلط کامل بر زبان انگلیسی

2.ترجیحا فارغ التحصیل رشته آبهای زیرزمینی