استخدام در رشت به یک نیروی کار جهت کار در شیفت بعد از ظهر در کافه هشت ونیم واقع در رشت نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.توانایی کار در شیفت عصر
2.نظم و سابقه کار
3.بیان مناسب

تماس:09212098521