استخدام در رشت  به یک منشی خانم با آشنایی مختصر به کامپیوتر حداقل ۴۰ ساله با ضامن معتبر جهت همکاری در فروشگاه و آموزشگاه صنایع دستی در رشت با حقوق مکفی نیازمندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.حداقل 40 ساله
2.آشنا به کامپیوتر

تماس:09118889874