استخدام در تهران شرکت مهندسی دمسان رایانه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس ارشد فروش

شرایط استخدام:

1.آشنایی با مباحث شبکه های کامپیوتری
2.دارای حداقل ۵ سال سابقه فروش مرتبط