استخدام در تهران یک شرکت هلدینگ معتبر در زمینه Management Services ،از افراد ذیل جهت توسعه منابع انسانی خود با حقوق و مزایای مکفی، دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مدیر تحقیقات و برنامه ریزی بازار

شرایط استخدام:

1.حداقل مدرک کارشناسی ارشد رشته های MBA بازاریابی،مهندسی صنایع، مدیریت بازرگانی و سایر رشته های مدیریت
2.حداقل سن ۳۲ وحداکثر ۴۲ سال
3.خانم/آقا