استخدام در تهران یک شرکت هلدینگ معتبر در زمینه Management Services ،از افراد ذیل جهت توسعه منابع انسانی خود با حقوق و مزایای مکفی، دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مدیر بازاریابی

شرایط استخدام:

1.حداقل مدرک کارشناسی رشته های MBA بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع، سایر رشته های مدیریت
2.حداقل سن ۳۲و حداکثر ۴۲ سال
3.خانم/آقا
4.داشتن ۷ سال سابقه کاری مفید و مرتبط