استخدام در تهران شرکت پارس تامین در نظر دارد تعدادی نیرو با مشخصات زیر در تهران استخدام نماید.

افراد متقاضی رزومه خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

 ردیفعنوان شغلیشرایط احراز
۱تحلیلگرمسلط به :
  • تحلیل و طراحی شی گرا
  • متدولوژی RUP و متدولوژی Scrum
  • مفاهیم سویس گرایی
  • الگوهای تحلیل و طراحی شی گرایی