استخدام در تهران شرکت پارس تامین در نظر دارد تعدادی نیرو با مشخصات زیر در تهران استخدام نماید.

افراد متقاضی رزومه خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

برنامه نویس

شرایط استخدام:

مسلط به:
HTML5
CSS3
Java Script
Boot Strap
Angular JS