استخدام در رشت نمایندگی عزیزی ۱۹۹۵ آستانه اشرفیه، جهت تقویت نیروی پرسنل کاری خود نیاز به
یک نفر حسابدار
یک نفر صندوق دار
یک نفر واحد فروش خودرو
یک نفر جلوبندی کار
یک نفر باتری ساز
یک نفر کارشناس پذیرش
یک نفر کارشناس فنی
یک نفر بخش فروشگاه(انباردار)
نیازمند است،
درصورت دارا بودن مدرک و تجربه مربوطه با شماره تلفن قید شده در آگهی تماس حاصل فرمایید.

موفق باشید.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

یک نفر حسابدار
یک نفر صندوق دار
یک نفر واحد فروش خودرو
یک نفر جلوبندی کار
یک نفر باتری ساز
یک نفر کارشناس پذیرش
یک نفر کارشناس فنی
یک نفر بخش فروشگاه(انباردار)

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.مهارت کافی در کار

تماس:۰۹۱۱۱۴۱۳۰۴۹