استخدام در تهران شرکت انرژی کشور در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.متقاضیان واجد شرایط با ذکر ردیف و عنوان شغلی در موضوع ایمیل رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.(ذکر ردیف و عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامیست )

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

ردیف : ۹ / حسابدار

شرایط استخدام:

1.مسلط به فرایند های حسابداری
2.جمع آوری مدارک ، ثبت ، تهیه و رسیدگی به حساب های مالی
3.مسلط به Excel
4.آشنا به نرم افزارهای مالی