استخدام در تهران شرکت THE One (نمایند انحصاری ایران در زمینه مبلمان و دکوراسیون داخلی) در نظر دارد در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

خدمات عمومی

شرایط استخدام:

1.آقا حداقل دیپلم
2.حداقل ۱سال سابقه کاری 
3.سلامت جسمی و روحی، قوای جسمانی