استخدام در رشت یک شرکت پخش محصولات پروتئینی واقع در جاده تهران به یک منشی با تجربه خانم ، آشنا به نرم افزار هلو ، حداکثر سن ۳۰ سال ، حداقل تحصیلات دیپلم ، دارای روابط عمومی بالا نیازمند است. (اولویت با ساکنین جاده تهران ، سنگر ، سراوان ، شاقاجی )
ساعت تماس : ۱۰ صبح الی ۱۷
شماره تماس : ۰۹۱۱۴۸۱۶۶۹۵

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار

شرایط استخدام:

1.آشنا به نرم افزار هلو
2.سابقه کاری 

تماس:09114816695