استخدام در تهران انتشارات گل‌واژه در راستای تکمیل کادر حرفه‌ای خود از افراد واجد شرایط در ردیف‌های شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس علمی

شرایط استخدام:

1.مدیریت پروژه‌های تالیف کتاب
2.ویراستاری علمی و ادبی محتوا
3.برگزاری و مدیریت جلسات توجیهی با مولفان
4.بررسی محتوای موجود در بازار از منظر تخصصی هر درس و ارائه‌ی گزارش در رابطه با آن‌ها
5.تهیه و تدوین شیوه‌نامه‌ی علمی
6.تایید کننده اثر تالیفی از نظر علمی و ادبی