استخدام در تهران انتشارات گل‌واژه در راستای تکمیل کادر حرفه‌ای خود از افراد واجد شرایط در ردیف‌های شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مدیر تالیف

شرایط استخدام:

1.سن بین ۲۵ تا ۳۵ سال
2.آشنایی بر فرایند تولید محتوا
3.آشنایی با الزامات نظام آموزش و پرورش ایران
4.آشنایی با روش‌های عرضه‌ی محتوا
5.دارای توانایی مدیریتی
6.دارای روحیه‌ی انجام کار تیمی
7.خلاق و با انگیزه
8.آشنا با صنعت نشر کتاب‌های کمک‌درسی
9.برخورداری از تجربه‌ی کاری مفید و مرتبط