استخدام در تهران انتشارات گل‌واژه در راستای تکمیل کادر حرفه‌ای خود از افراد واجد شرایط در ردیف‌های شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس منابع انسانی

شرایط استخدام:

1.حداقل مدرک کارشناسی
2.سن بین ۳۵ تا ۴۰ سال
3.حداقل ۵سال سابقه‌ی کار مفید و مرتبط
4.آشنا با فرایندهای منابع انسانی اعم از جذب و استخدام
5.آشنا با فرایندهای ارزیابی عملکرد
6.دارای روابط عمومی قوی