استخدام در تهران شرکت پردازش و اطلاعات و ارتباطات هاماوران در راستای تکمیل کادر حرفه ای خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

 برنامه نویس IOS /Android ترجیحا آقا

شرایط استخدام:

1.مسلط به برنامه نویسی IOS یا Android
2.حداقل ۱ سال سابقه کاری مرتبط