استخدام در رشت به تعدادی کارگر ساده ( غیر سیگاری ) جهت کار در پیتزا فروشی واقع در گلسار نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.فعال و کاری
2.داشتن سابقه کاری

تماس:09391317468